VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK

 "INOVÁCIA STROJNÉHO ZARIADENIA VO VÝROBE REKLAMY"

Zverejnené 13.4.2021

STIAHNUTIE DOKUMENTOV:

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Príloha č.2 - Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č.3 - Identifikačné údaje uchádzača

KÚPNE ZMLUVY

Zverejnené 2.7.2021

Kúpna zmluva - Automatic Letter Bender

Kúpna zmluva - Grafity

Kúpna zmluva - TEPEDE