Nesvetelné tabule sa používajú na jednoduché označenie danej prevádzky, alebo tovaru.
Ako podkladový materiál používame hliníkové sendviče (Dibond), komatex, pozinkovaný alebo hliníkový plech. Na povrch lepíme nesvetelné fólie rezanej grafiky so životnosťou minimálne 5 rokov a fólie z digitálnej tlače s možnosťou laminácie

FORTISCHEM
SOŇA
MESSER
SUJAN
MATRACE VEGAS
TEMA6
SKYLINK
POŠTA
VEOLIA
STEAK & MORE
SUNNY DAY
AUTOBENEX