Nesvetelné tabule sa používajú na jednoduché označenie danej prevádzky, alebo tovaru.
Ako podkladový materiál používame hliníkové sendviče (Dibond), komatex, pozinkovaný alebo hliníkový plech. Na povrch lepíme nesvetelné fólie rezanej grafiky so životnosťou minimálne 5 rokov a fólie z digitálnej tlače s možnosťou laminácie

FORTISCHEM

SOŇA

MESSER

SUJAN

MATRACE VEGAS

TEMA6

SKYLINK

POŠTA

VEOLIA

STEAK & MORE

SUNNY DAY

AUTOBENEX